“nike nike5 bomba black poison green poison green” we found 7 items!